Taller Motricitat i memòria

Tallers de motricitat i memòria:
El objectiu d’aquet taller és el de treballar la memòria des de dos aspectes, el purament cognitiu amb exercicis de memòria escrits i orals juntament amb el treball corporal, fent especial incidència en la memòria a partir del moviment. Aquest és un nou mètode de treball de la memòria. Diferents estudis ens han confirmat la hipòtesi que per millorar la memòria és preferible combinar el treball a l’aula amb el treball motriu.

Objectius:
Amb la realització d’aquest taller es pretén:

  • Proposar un treball integrador, treballant de forma conjunyeix l’aspecte motriu i l’aspecte cognitiu, amb la finalitat d’incidir bàsicament en un manteniment i/o millora de la memòria.

  • Informar dels beneficis que pot aportar, ja sigui a nivell cognitiu com a nivell motriu el treball de Motricitat i Memòria.
  • Donar a conèixer als alumnes els diferents tipus de memòria i com es pot treballar cadascuna d’elles, tant a l’aula com a través del moviment.
  • Oferir estratègies de la mnemotècnica que l’alumne sigui capaç d’utilitzar sempre que sigui necessari.
  • Fer propostes corporals senzilles a partir de la mnemotècnica.
  • Treballar la memòria des de dues perspectives: l’activitat cognitiva i l’activitat física suau.