DADES PERSONALS OBTINGUDES A TRAVÉS D'AQUESTA WEB

Per tal de gestionar degudament les activitats que ofereix el programa Activa't, afavorit per l'Ajuntament de Barcelona, cal demanar les dades personals de l'usuari amb l'únic propòsit de facilitar el desenvolupament d'aquest programa. Aquests s'incorporaran al fitxer, titularitat de l'Associació Esportiva Sarrià Sant Gervasi, d'ara endavant AESSG, i de l'Ajuntament de Barcelona, recalcant que el seu tractament únicament es realitzarà amb la finalitat per a que hagin estat facilitats: resolució de consultes, contacte relatiu a esdeveniments i serveis relacionats amb el programa Activa't als parcs de Barcelona. També podran ser comunicades a d'altres administracions o Ens Públics que ho requereixin en ús de les seves competències previstes en una norma amb rang de llei.

El fet de facilitar les seves dades personals suposa la seva activa i expressa conformitat al seu tractament en els termes descrits. En qualsevol moment vostè disposa del dret d'accedir, rectificar o cancel·lar les dades personals que ens hagi facilitat, així com oposar-se al seu tractament a través del seu propi compte en aquesta web (clicant l'accés a la mateixa pàgina de registre i introduint el seu nº de targeta Activat i el DNI en els seus respectius camps), dirigint-se a AESSG mitjançant la remissió d'un correu electrònic a cancelacion@aessg.cat o a les oficines situades al c./ Mare de Déu de Núria (cantonada c/Canet 37-43) Barcelona 08017.

Aquesta web pot utilitzar 'cookies' per tal de facilitar la navegació i oferir un servei personalitzat i més àgil. Vostè pot configurar el seu programa de navegació per Internet per no rebre aquestes 'cookies'; en aquest cas la qualitat i rapidesa en la navegació a la web pot disminuir.