Gimnàstica suau

Gimnàstica suau: treball corporal a partir de la globalitat, adaptat a les possibilitats i característiques dels usuaris. Es realitzen exercicis de mobilitat articular, reforçament muscular, respiració i relaxació entre els més destacables.

Objectius:

 • Desenvolupar de forma harmònica i equilibrada les qualitats físiques bàsiques.
 • Millorar la condició física.
 • Aconseguir un major control i coneixement del propi cos.
 • Desenvolupar habilitats i destreses motrius.
 • Prevenir lesions de tipus general incidint en postures corporals saludables.
 • Tractar els aspectes psicoemocionals.
 • Incrementar la capacitat de resistència aeròbica.
 • Incrementar la força i la resistència muscular.
 • Mantenir la flexibilitat general.
 • Millorar la mobilitat articular.
 • Aplicar la coordinació motriu global, ritme i agilitat.
 • Millorar i afavorir la relaxació.
 • Reeducar en la respiració.
 • Millorar l’actitud postural: coneixement corporal, equilibri, propiocepción. Augmentar el repertori de moviments.
 • Fomentar la socialització i la consecució de metes.

LA GIMNÀSTICA SUAU facilita als adults majors una major estabilitat, una major autonomia funcional, una major agilitat i flexibilitat, i una major seguretat en la realització de les tasques quotidianes dins i fora de la llar..La Gimnàstica suau es pot treballa amb diferents materials