Taller de memòria

El primer taller de memòria va néixer l’any 1999, arran d’un treball de recerca, des de llavors no parem en buscar i aplicar nous mètodes de treball, aprofitant també les noves eines per treure el màxim partit als nostreobjectius mantenir i estimular les facultats cognitives.
Avui dia treballem la memòria amb tres tipus de tallers:
  • Taller de memòria tradicional
  • Motricitat i memòria
  • Memòria i informàtica

 

Taller de memòria: Aquest taller contempla 10 a 12 sessions trimestrals de una hora setmanal a realitzar a l’aula. L’objectiu és el de prevenir i mantenir possibles pèrdues benignes de la memòria degudes al procés d’envelliment. Alguns dels beneficis que ens pot aportar treballar l’estimulació cognitiva en els tallers de memòria són:

  • Obtenir major agilitat i flexibilitat mental en exercitar zones cerebrals que habitualment no s’activen.
  • Potenciar l’agilitat mental i raonament.
  • Millorar la memòria, atenció i concentració.
  • Adquirir major fluïdesa verbal per expressar idees.
  • Potenciar la creativitat, imaginació i intuïció.
  • Reduir l’estrès.
  • Potenciar les relacions socials

Aquí trobaràs un exemple interactiu dels exercicis que acostumem a proposar en els nostres tallers cognitius. Exemple