Tai-Txi

Aquesta activitat és un art marcial intern, creat fa més de 2000 anys, a partir de la observació d’un combat entre una grulla i una serp. Es plantegen una sèrie de moviments o de formes continuades, suaus i coordinades.

Intervé en el manteniment de la flexibilitat, la força, la coordinació, la relaxació i respiració, desenvolupant la resistència aeròbica i creant una millora general de la forma física El Tai txí és una manera de meditar en moviment.

Es tracta d’una sèrie de moviments lents i continus, pensats per relaxar i enfortir la ment i l’organisme, és adequat per a totes les edats. La seqüència de moviments estan estructurats per enfortir l’energia interior del cos, la flexibitat i la resistència, bases essencials per al nostre desenvolupament personal i salut física.

Els seus moviments harmoniosos aconsegueixen conrear l’energia vital. EL Tai txí, el seu significat. El Tai txí és una disciplina xinesa la pràctica ajuda de la qual a evitar les malalties El nom complet és Tai txí, Txí Kung, que significa “boxejar amb un adversari imaginari”.

EL CONJUNT DE MOVIMENTS ENCADENATS S’ANOMENA “LA FORMA”

és el que coneix molta gent com el Yin i el Yang o sigui dos semicercles de llum i foscor que formen un cercle complet, fonent-se l’un amb l’altre. L’esperit real del Tai txí, Txí Kung és l’harmonia en moviment EL Tai txí i la ment El Tai txí és un exercici mental. El moviment de la teva energia és el moviment del Tai txí

El símbol del Tai txí és el que coneix molta gent com el Yin i el Yang o sigui dos semicercles de llum i foscor que formen un cercle complet, fonent-se l’un amb l’altre. L’esperit real del Tai txí, Txí Kung és l’harmonia en moviment EL Tai txí i la ment El Tai txí és un exercici mental. El moviment de la teva energia és el moviment del Tai txí